top of page

Trükiste kujundus ja küljendus

Trükised, nagu näiteks voldikud, flaierid ja brošüürid annavad võimaluse edastada oluliselt rohkem teavet kui mõni teine infokandja. Visiitkaartide isikupärane kujundus on oluliseks vahendiks ärisuhete loomisel. OÜ Footoni kaudu on võimalik tellida lisaks traditsioonilistele trükistele ka eriformaadis ja erikujulisi lahendusi. Moodne lähenemine on saavutatav kasutades erinevat paberit ja formaati, stantsi või koht lamineerimist. Samuti saab tellida suuremahulisi töid, nagu nt raamatute kujundus ja  küljendamine, kus visuaalne ja tehniline lahendus toetavad sisulist poolt.

Teabe- ja
reklaamgraafika
Kujundusest täislahenduseni!

>

IMG_20190613_0012.jpg
bottom of page